Chi bộ

GIỚI THIỆU CHI BỘ

TRƯỜNG TCN TỔNG HỢP HÀ NỘI.

I. Cơ cấu tổ chức

Chi bộ trường trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội gồm 18 Đảng viên.

Ban chi ủy gồm 3 đồng chí.

  1. Đồng chí Khuất Huy Bằng – Bí thư chi bộ
  2. Đồng chí Vũ Minh Cường – Phó Bí thư chi bộ
  3. Đồng chí Hoàng Văn Sơn – Chi ủy viên

II. Chức năng nhiệm vụ.

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội là tổ chức chính trị hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Chi uỷ chỉ đạo toàn diện hoạt động của Nhà trường, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ cấp trên về thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Chính quyền và của các tổ chức chính trị xã hội trong Trường.