Giới thiệu trường trung cấp nghề tổng hợp hà nội

1. Thông tin chung – Tên đơn vị: Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội – Địa chỉ: Cơ sở 1: số 21 phố Bùi Bằng Đoàn, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Cơ sở 2: Thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. – Điện thoại : 02433824519 Fax: 02433826766 – Email: ttcnth_soldtbxh@hanoi.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ – Chức năng: Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề, nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng vời trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

– Nhiệm vụ:

+ Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo;

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề;

+ Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp; cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

+ Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

+ Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề;

+ Tổ chức cho người học nghề tham quan, học tập tại doanh nghiệp;

+ Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề;

+ Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội;

+ Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính;

+ Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy ghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức

– Ban Giám hiệu:

1. Hiệu trưởng –  Khuất Huy Bằng

2. Phó Hiệu trưởng – Vũ Minh Cường

– Các phòng, khoa:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính
2. Phòng Tài vụ
3. Phòng Đào tạo
4. Khoa Mỹ nghệ
5. Khoa Điện – Điện tử Tin học
6. Khoa Cơ khí

Website trường trung cấp nghề Tổng Hợp Hà Nội:
https://tcnthhn.edu.vn
https://tcnthhn.edu.vn

Tác giả bài viết: Pham Van Thuan

Nguồn tin: Trường TCN TH Hà Nội