Đoàn thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TCN TỔNG HỢP HÀ NỘI

I. Cơ cấu tổ chức.

Đoàn thanh niên trường trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội gồm 1.500 đoàn viên thanh niên, chi đoàn giáo viên đóng vai trò là nòng cốt với 25 cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường cùng hơn 48 chi đoàn học sinh thuộc các lớp học  trong toàn trường.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên gồm 04 đồng chí:

  1. Nguyễn Văn Hùng – Bí thư
  2. Vũ Thế Phúc – Phó Bí thư
  3. Cấn Thị Hương – Ủy viên
  4. Nguyễn Văn Mắn – ủy viên.

II. Chức năng nhiệm vụ Đoàn thanh niên.

Đoàn Thanh niên là tổ chức chính trị xã hội trong Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên có trách nhiệm động viên đoàn viên tích cực tham gia các phong trào của Đoàn Trường và Đoàn cấp trên, nhằm thực hiện tốt mục tiêu của Nhà nước về phát triển Đoàn viên – Thanh niên trong giai đoàn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; gắn các phong trào của Đoàn Trường với các nhiệm vụ dạy và học đạt kết quả cao, giữ vững các mục tiêu về đào tạo đạt chất lượng và trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường.