Phòng tài vụ

GIỚI THIỆU CHUNG PHÒNG TÀI VỤ

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI.

I. Cơ cấu tổ chức.

Phòng Tài vụ trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội gồm 3 đồng chí.

Đồng Chí Nguyễn Thị Minh Hằng Phó phụ trách phòng Tài vụ chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Tài vụ.

II. Chức năng nhiệm vụ.

  1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mảng công việc về quản lý tài chính, tài sản của Nhà trường, công tác kho, quỹ.
  2. Lập các biểu bảng, báo cáo, thống kê về công tác tài chính theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
  3. Xây dựng và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường phù hợp với các quy định của Nhà nước trình Hội nghị cán bộ công chức hằng năm.
  4. Chịu trách nhiệm và thực hiện thanh quyết toán về tài chính phục vụ toàn diện các hoạt động của Nhà trường.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.