Sơ đồ tổ chức

GIỚI THIỆU CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI.

 

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội là cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý.

Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường gồm có:

  1. Hội đồng trường;
  2. Ban Giám hiệu;
  3. Phòng Đào tạo;
  4. Phòng Tổ chức Hành chính;
  5. Phòng Tài vụ;
  6. Khoa Mỹ nghệ;
  7. Khoa Cơ khí;
  8. Khoa Điện – Điện tử Tin học;
  9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Tự vệ.