Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI.

 

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội tiền thân là xưởng trường Mỹ nghệ Quốc doanh được thành lập năm tháng 12/1961, thuộc Liên Hiệp xã Trung ương quản lý với nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp và sử dụng đội ngũ nghệ nhân và thợ giỏi toàn miền bắc để duy trì và bảo tồn nghề Thủ công Mỹ nghệ truyền thống, đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho các xã viên hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, sau đó được chuyển về Liên hiệp xã tỉnh Hà Tây quản lý.

Tháng 3 năm 1972, UBND Hành chính Tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 146/QĐ-UB, ngày 03/3/1972 về việc chuyển Xưởng Trường Mỹ nghệ quốc doanh thành Trường Thủ công Mỹ nghệ Hà Tây trực thuộc Liên hiệp xã Hà Tây quản lý.

Tháng 12 năm 1992, UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 500/QĐ-UB, ngày 05/12/1992 về việc chuyển Trường Thủ công Mỹ nghệ trực thuộc Liên hiệp xã Hà Tây vào Sở Công nghiệp tỉnh Hà Tây quản lý.

Tháng 02 năm 1994, UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 03/02/1994, về việc sáp nhập Trường Công nhân Kỹ thuật Công nghiệp có trụ sở tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ – Hà Tây vào Trường Thủ công Mỹ nghệ (thuộc Sở Công nghiệp Hà Tây) để tổ chức thành Trường Dạy nghề Công nghiệp – Thủ công Mỹ nghệ Hà Tây.

Tháng 12 năm 2006, UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 07/12/2006, về việc đổi tên Trường Dạy nghề Công nghiệp – Thủ công Mỹ nghệ Hà Tây thành Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Tây thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Hà Tây.

Tháng 12 năm 2006, UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 về việc chuyển Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Tây từ Sở Công nghiệp sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý.

Từ tháng 8/2008 tỉnh Hà Tây hợp nhất với thành phố Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Tây được đổi tên thành Trường Trung cấp nghề Tổng Hà Nội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý.

         Trường trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội hiện tại có 2 cơ sở đào tạo.

 Cơ sở 1: Số 21-Bùi Bằng Đoàn – Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông  Thành phố Hà Nội với tổng diện tích sử dụng: 940,6 m2

 Cơ sở 2: Thôn Xuân Thủy – Xã Thủy Xuân Tiên – Huyện Chương Mỹ  Thành phố Hà Nội với tổng diện tích sử dụng: 50.247,4 m2

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội đào tạo 29 nghề trình độ trung cấp và sơ cấp thuộc 2 khối Công nghiệp và Thủ công Mỹ nghệ.

Khối Mỹ nghệ truyền thống: Đào tạo 13 nghề trình độ trung và sơ cấp  với quy mô tuyển sinh 925 học sinh là các nghề Thủ công Mỹ nghệ truyền thống. Đây là cơ sở đào tạo trung cấp duy nhất của thành phố Hà Nội đào tạo trình độ trung cấp đối với các nghề Thủ công Mỹ nghệ, với nhiệm vụ cung cấp nhân lực có tay nghề cho các làng nghề, nhân cấy nghề, bảo tồn và phát triển các nghề Thủ công Mỹ nghệ truyền thống của thủ đô và cả nước.

Khối Công nghiêp: Đào tạo 16 nghề trình độ trung cấp với quy mô tuyển sinh 1.325 học sinh là các nghề khối Công nghiệp mà các công ty doanh nghiệp đang thiếu lao động có tay nghề, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề trình độ trung cấp, sơ cấp cho các khu công nghiệp phía tây thành phố Hà Nội (khu công nghiệp Phú nghĩa, Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai, Khu công nghiệp Lương Sơn, cụm công nghiệp Ngọc Hòa….). đồng thời cung ứng nguồn lao động có tay nghề thành phố Hà Nội và cả nước.