Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI.

 I. Thông tin chung

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội được thành lập tháng 12 năm 1961, là cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;

Nhà trường có 02 cơ sở đào tạo:

Cơ sở 1: Số 21 phố Bùi Bằng Đoàn, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; với diện tích là 940,6 m2

 Cơ sở 2: Thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, với diện tích là 50.247,4 m2

Điện thoại thường trực: 02433824519, Fax: 02433826766 – Email: ttcnth_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Nhà trường đào tạo ở 2 khối:

* Khối Mỹ nghệ truyền thống: Đào tạo 13 nghề trình độ trung và sơ cấp  với quy mô tuyển sinh 965 học sinh là các nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ. Là cơ sở đào tạo trung cấp duy nhất của thành phố Hà Nội đối với các nghề Thủ công mỹ với nhiệm vụ duy trì, nhân cấy bảo tồn và phát triển các nghề Thủ công Mỹ nghệ truyền thống của thủ đô và cả nước.

* Khối Công nghiệp: Đào tạo 16 nghề trình độ trung cấp với quy mô tuyển sinh 1.325 học sinh là các nghề khối công nghiệp nhằm cung cấp nhân lực cho các khu công nghiệp thành phố Hà Nội và cả nước.

II. Chức năng nhiệm vụ.

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề, nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp; cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội…