Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI.

 

         Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội là đơn vị công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Trường có 15 chuyên ngành đào tạo hệ trung cấp và 15 nghề trình độ sơ cấp nghề thuộc hai khối Công nghiệp và Thủ công Mỹ nghệ truyền thống.

        Trường cung cấp dịch vụ giáo dục dạy nghề, ứng dụng công nghệ chất lượng cao, đa ngành nghề và một môi trường học tập thuận lợi để người học được trang bị đầy đủ kĩ năng về chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với phương hướng hoạt động “Duy trì sự ổn định, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đoàn kết hợp tác, làm việc sáng tạo, tiếp tục đưa trường phát triển đi lên thành trường Cao đẳng nghề Công nghiệp – Mỹ nghệ chất lượng cao nằm ở phía tây của thành phố”

Nhà trường đã xác định 5 chương trình chiến lược và cũng chính là những nhiệm vụ cơ bản phấn đấu thực hiện để góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

  1. Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới.
  2. Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học, phòng làm việc, thư viện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường.
  3. Nghiên cứu và thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới của lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.
  4. Tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các Doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để mở rộng địa bàn thực hành, thực tập nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh sau đào tạo.
  5. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện bền vững trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.