Công đoàn

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TCN TỔNG HỢP HÀ NỘI

I. Cơ cấu tổ chức.

Tổng số đoàn viên công đoàn trường là 54 đoàn viên.

Ban chấp hành công đoàn gồm 04 đồng chí.

  1. Đồng chí Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch công đoàn
  2. Đồng chí Đỗ Thị Thúy Bình – Phó Chủ tịch công đoàn
  3. Đồng chí Nguyễn Trung Tuấn – Ủy viên, Kế toán
  4. Đồng chí Trịnh Thị Thu Hường – ủy viên, Văn thư
  5. Đồng chí Phạm Văn Thản – Ủy viên, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

II. Chức năng nhiệm vụ.

Công đoàn là Tổ chức chính trị xã hội trong Trường Trung  cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Trường có nhiệm vụ động viên người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu đào tạo nghề của Nhà trường.

Công đoàn Trường có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật.