Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI

 

        Sứ mệnh

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội là cơ sở đào tạo ở hai khối; Khối Mỹ nghệ là nơi nhân cấy bảo tồn và phát triển các nghề Thủ công Mỹ nghệ truyền thống của thủ đô và cả nước; Khối Công nghiệp với nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của thủ đô và cả nước.

Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cung cấp các dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

       Tầm nhìn

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội là cơ sở đào tạo nghề công lập chất lượng cao của thủ đô và cả nước, có uy tín hàng đầu Quốc gia; Đào tạo ở hai khối Công nghiệp và Thủ công Mỹ nghệ ở nhiều cấp trình độ, nhiều ngành nghề; Nhà trường Là trung tâm Nghiên cứu – Ứng dụng – Chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy.

Khẩu hiệu hành động (Slogan)

“Chúng ta có tay nghề – Chúng ta có tương lai”