Phòng đào tạo

GIỚI THIỆU CHUNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI.

 I. Cơ cấu tổ chức.

Phòng Đào tạo trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội gồm 07 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn – Chi ủy viên, Phó phòng Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng đào tạo theo chức năng nhiệm vụ.

II. Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo.

  1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm, kế hoạch đào tạo dài hạn và các hình thức đào tạo khác của Nhà trường;
  2. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mảng công việc về quản lý học sinh; công tác khen thưởng, kỷ luật và hoạt động ngoại khóa của học sinh toàn Trường.
  3. Xây dựng kế hoạch sử dụng, nâng cấp và bảo trì trang thiết bị phù hợp với các nghề đào tạo của Nhà trường;
  4. Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;
  5. Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề;
  6. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
  7. Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
  8. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;
  9. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
  10.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.