Giáo sư và sinh viên Nhật Bản thăm khoa Mỹ Nghệ

admin 631

Một số hình ảnh hoạt động:

Đoàn các nghệ sỹ và nghệ nhân Sơn mài Châu Á đến thăm quan và giao lưu với trường vào tháng 8 năm 2016
– Một số hình ảnh hoạt động


– Đoàn vùng Ile- de- France ( thủ đo Paris và 7 vùng lân cận) tới thăm, làm việc với trường về công tác dạy nghề tháng 9- 2014
+ Một số hình ảnh hoạt động: