Hội nghị tập huấn tuyên truyền luật phòng, chống ma túy năm 2022

admin 283

Sáng ngày 16/5/2022 trường TCN Tổng hợp Hà Nội phối hợp với chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2022. Hội nghị tuyên truyền giúp CBGV cùng HSSV hiểu được tác hại của ma túy cũng như các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy góp phần giữ vững nhà trường không ma túy, phụ huynh tin tưởng và đăng ký cho con em mình học chương trình song bằng tại trường.